Bất động sản – Xây dựng

Tham gia tư vấn và trực tiếp thực hiện các thủ tục pháp lý cho nhiều dự án quy mô lớn, Luật An Hòa đã xây dựng được đội ngũ Luật sư, chuyên gia tư vấn am hiểu sâu sắc về pháp luật và thực tiễn trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng.

Luật An Hòa có thể tư vấn cho khách hàng thực hiện toàn bộ hoặc bất kì một giai đoạn nào của dự án, bao gồm:

  • Thu thập, kiểm tra, cung cấp thông tin quy hoạch và chính sách về đầu tư kinh doanh bất động sản, tìm kiếm và giới thiệu địa điểm lập dự án;
  • Tư vấn lựa chọn giải pháp/mô hình/cấu trúc tối ưu để thực hiện Dự án kinh doanh bất động sản tại Việt Nam;
  • Hỗ trợ khách hàng đạt được các giấy phép cần thiết để thực hiện Dự án kinh doanh bất động sản;
  • Đánh giá tình trạng pháp lý sơ bộ về khu đất mà khách hàng đang có nhu cầu sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để góp vốn thành lập doanh nghiệp;
  • Cơ cấu giao dịch bất động sản để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho khách hàng;
  • Soạn thảo các hợp đồng liên quan đến việc giao đất, tái định cư và đền bù đất (nếu được áp dụng);
  • Tham gia đàm phán và soạn thảo hợp đồng thuê, mua bán và chuyển nhượng bất động sản phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án kinh doanh bất động sản;
  • Soạn thảo các thỏa thuận, hợp đồng và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng bất động sản;
  • Hỗ trợ trong việc thành lập doanh kinh doanh bất động sản.