Chính sách khách hàng

Cam kết bảo mật

Luật An Hòa cam kết bảo mật tất cả các thông tin do khách hàng cung cấp và chỉ sử dụng thông tin cho quá trình thực hiện dịch vụ. Trong trường hợp không có văn bản chấp thuận từ khách hàng, Luật An Hòa cam kết không tiết lộ cho bên thứ ba hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu, dữ liệu và thông tin bí mật khác của khách hàng, ngoại trừ trường hợp sử dụng thông tin bí mật để cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật cho khách hàng tiết lộ thông tin hoặc theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện dịch vụ, các luật sư và các Chuyên gia tư vấn của An Hòa cam kết nghiêm túc tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật đối với các thông tin thu thập được trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ pháp lý trọn gói

Luật An Hòa cung cấp đầy đủ các dịch vụ pháp lý bao gồm tư vấn pháp lý và tranh tụng trong các lĩnh vực kinh doanh thương mại, tài chính - ngân hàng, quản trị doanh nghiệp, đầu tư, kinh doanh bất động sản, tái cấu trúc và mua bán,... Các dịch vụ của Luật An Hòa luôn hướng tới những giải pháp tối ưu, hiệu quả và có tính khả thi cao nhất nhằm đem lại quyền lợi tốt nhất cho khách hàng.

Chi phí phù hợp

Phí dịch vụ của Luật An Hòa sẽ được tính toán dựa trên thời gian thực tế mà các luật sư,chuyên gia tư vấn của chúng tôi thực hiện cung cấp dịch vụ. Chúng tôi cam kết đưa ra mức chi phí dịch vụ phù hợp nhất dựa trên tính chất phức tạp, thời gian thực hiện của từng vụ việc cụ thể.