Cục thuế Hà Nội hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai hóa đơn điện tử

Theo số liệu thống kê của Cục Thuế Hà Nội, đến thời điểm tháng 4/2019, Cục Thuế Hà Nội đã triển khai kết nối thông tin giữa cơ quan thuế với các doanh nghiệp trên địa bàn với 98,4% doanh nghiệp đã thực hiện khai thuế qua mạng; 95,34% doanh nghiệp đã nộp thuế điện tử.

Điều này có nghĩa hầu hết các doanh nghiệp đã có thói quen tương tác qua môi trường điện tử với cơ quan thuế. Bên cạnh đó, xu hướng giao dịch mua bán hàng hóa dịch vụ, thanh toán bằng hình thức điện tử ngày càng phát triển. Đây là điều kiện rất thuận lợi để phát triển hoá đơn điện tử.

Nhằm giúp người nộp thuế, đặc biệt là các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn làm quen với hóa đơn điện tử và hoàn thiện giải pháp về hóa đơn điện tử trong giai đoạn chuyển tiếp từ tháng 11/2018 đến tháng 11/2020, tránh những rủi ro khi cơ quan thuế triển khai áp dụng hóa đơn điện tử đồng loạt mà doanh nghiệp chưa ký được hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Năm 2019, Cục Thuế Hà Nội đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử đến hầu tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô.

Cụ thể, Cục Thuế sẽ tổ chức hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện hóa đơn điện tử từ khâu đăng ký đến các khâu sử dụng và báo cáo về hóa đơn thông qua các lớp tập huấn, thông qua điện thoại, email tư vấn phối hợp với hình thức hỗ trợ trực tiếp tại bộ phận một cửa của cơ quan thuế các cấp.

Cục Thuế Hà Nội cũng dự kiến sẽ phối hợp làm việc với các nhà cung cấp giải pháp về hóa đơn điện tử với mục tiêu đảm bảo kết nối dữ liệu về hóa đơn điện tử phục vụ cho công tác quản lý thuế trong giai đoạn vẫn đang sử dụng hóa đơn điện tử chưa có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế như hiện tại, chuẩn bị sẵn sàng các cơ sở dữ liệu về hóa đơn để triển khai quản lý hóa đơn theo phương thức mới đã được quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP.

Danh sách các nhà cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử uy tín, đủ năng lực kết nối với cơ quan thuế sẽ được Cục Thuế Hà Nội công khai trên website của Cục Thuế để các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn an tâm liên hệ, sử dụng dịch vụ.