Đại diện đàm phán

Đàm phán là việc trao đổi, thỏa thận giữa các bên với nhau nhằm mục đích cùng hợp tác phát triển, thống nhất về kế hoạch, phương án kinh doanh, biện pháp khắc phục hoặc cùng giải quyết một vấn đề phát sinh tranh chấp. Đàm phán là một bước quan trọng, thông qua đàm phán các bên thể hiện được ý chí của mình, thỏa thuận được những ý kiến còn chưa thống nhất đồng thời hiểu rõ hơn về đối tác của mình. Nhằm đảm bảo cho việc đám phán hiệu quả, tránh được rủi ro, bảo vệ quyền và lợi ích một cách tốt nhất, khách hàng thường tìm đến luật sư để được tư vấn.