Đầu tư

Với những am hiểu sâu sắc về pháp luật, thực tiễn và môi trường đầu tư tại Việt Nam, Luật An Hòa sẽ hỗ trợ hiệu quả các nhà đầu tư trong quá trình lập và triển khai thực hiện các dự án. Không chỉ dừng lại ở tư vấn pháp lý thuần túy, Luật An hòa còn hỗ trợ cung cấp cho khách hàng các gói dịch vụ toàn diện về nghiên cứu thị trường, tìm kiếm lao động và thực hiện các hoạt động truyền thông, quảng cáo.

Các dịch vụ của Luật An Hòa bao gồm:
  • Giới thiệu đối tác và địa điểm đầu tư; tư vấn, lập báo cáo nghiên cứu tính khả thi của dự án;
  • Tư vấn chuẩn bị các thủ tục pháp lý để xin chấp thuận chủ trương đầu tư, hưởng ưu đãi đầu tư, xin cấp giấy phép đầu tư; soạn thảo, đàm phán các hợp đồng trong hoạt động đầu tư;
  • Tư vấn triển khai dự án đầu tư, bao gồm cả thủ tục thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình dự án, các thủ tục đăng ký với cơ quan thuế, bảo hiểm, ngân hàng; tư vấn thay đổi, chuyển nhượng và chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư…