Doanh nghiệp

Liên quan đến các thủ tục pháp lý của Doanh nghiệp, là đơn vị chuyên nghiệp An Hòa sẵn sàng cấp cho Quý khách hàng dịch vụ tư vấn, hỗ trợ và đại diện thực hiện các thủ tục pháp lý một cách nhanh chóng, hiệu quả và chuyên nghiệp, bao gồm những dịch vụ tiêu biểu như sau:
 • Thành lập doanh nghiệp.
 • Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (thay đổi tên công ty, thay đổi ngành nghề, thay đổi trụ sở chính, thay đổi thành viên/cổ đông công ty,.. )
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên..
 • Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
 • Chia, tách doanh nghiệp.
 • Hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp.
 • Thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh.
 • Thủ tục thay đổi nội dung hoạt động động chi nhánh/ văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh.
 • Thủ tục đăng ký tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp.
 • Thủ tục đăng ký hoạt động trở lại trước thời hạn tạm ngừng doanh nghiệp.
 • Thủ tục giải thể doanh nghiệp.