Giấy phép

Nếu đăng ký doanh nghiệp là điều kiện cần để một doanh nghiệp hoạt động hợp pháp, được nhà nước cho phép và bảo vệ quyền lợi thì giấy phép kinh doanh là điều kiện đủ thể hiện sự cho phép hoạt động của cơ quan nhà nước quản lý trực tiếp hoạt động của doanh nghiệp. Đối với ngành, nghề mà pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan quy định phải có đủ điều kiện thì doanh nghiệp chỉ được kinh doanh ngành, nghề đó khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, được thể hiện bằng giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, yêu cầu về vốn pháp định hoặc yêu cầu khác.

Liên quan đến các thủ tục pháp lý xin giấy phép hoạt động các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, An Hòa sẵn sàng cấp cho Quý khách hàng dịch vụ tư vấn, hỗ trợ và đại diện thực hiện các thủ tục pháp lý một cách nhanh chóng, hiệu quả để xin các loại giấy phép như sau:

 • Giấy phép hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động.
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa/quốc tế.
 • Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ (tin học).
 • Quyết định cho phép thành lập trường mầm non.
 • Quyết định Công nhận hạng sao cơ sở lưu trú du lịch.
 • Biên bản xác nhận đủ điều kiện Phòng cháy chữa cháy.
 • Giấy Chứng nhận đủ điều kiện An ninh trật tự.
 • Thông báo hoạt động Sàn giao dịch Bất động sản.
 • Giấy phép mở Văn phòng đại diện tại nước ngoài.
 • Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh casino.
 • Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
 • Giấy phép khuyến mãi theo chương trình.
 • Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử ICP.
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm.
 • Giấy phép kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử trực tuyến.
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng khám. (Kinh doanh phòng khám đa khoa, chuyên khoa).
 • Giấy phép quảng cáo.
 • Giấy phép biểu diễn nghệ thuật.
 • Giấy phép dạy nghề của cơ sở.
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phim.
 • Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.
 • Giấy phép sản xuất rượu.
 • Giấy phép hoạt động ngành in.
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm.
 • Giấy chứng nhận Công bố tiêu chuẩn sản phẩm (sau khi đã có Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm).
 • Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm.
 • Giấy phép sản xuất thuốc thu y.
 • Đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường; Hoặc Đề án bảo vệ môi trường (Đối với việc kinh doanh sản xuất ngành nghề ảnh hưởng đến môi trường: kinh doanh phế liệu, vải vụn, sản xuất).
 • Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm nhập khẩu.