Hình sự

Công ty Luật An Hòa với đội ngũ luật sư giỏi tư vấn tranh tụng đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách. Luật An Hòa hỗ trợ, trợ giúp pháp lý tiền tố tụng cho cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực hình sự; bên cạnh hoạt động tư vấn Luật An Hòa còn tham gia tranh tụng để đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Các dịch vụ Hình sự của Luật An Hòa bao gồm:
  • Tư vấn. giải đáp thắc mắc trong lĩnh vực hình sự, tố tụng hình sự và các vấn đề liên quan trực tiếp tại văn phòng trước khi thực hiện dịch vụ tố tụng;
  • Tham gia thu thập chứng cứ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, bào chữa cho bị can, bị cáo ngay từ giai đoạn điều tra truy tố;
  • Tham gia trong giai đoạn truy tố, luận tội, cáo trạng của Viện Kiểm Sát;
  • Nghiên cứu hồ sơ vụ án, chuẩn bị luận cứ bào chữa và xét hỏi, tranh luận tại Tòa;
  • Xác định căn cứ khiếu nại, đề xuất kháng nghị theo trình tự tố tụng luật đinh.