Hoà giải, trọng tài

HÒA GIẢI

Hòa giải là thủ tục bắt buộc phải thực hiện trước khi yêu cầu Tòa án giải quyết đối với hầu hết các tranh chấp đồng thời đây cũng là phương thức giải quyết tranh chấp nhanh gọn, tiết kiệm và có thể duy trì được quan hệ các bên. Liên quan đến thủ tục hòa giải, An Hoà tự tin với đội ngũ luật sự am hiểu pháp luật sâu rộng và có nhiều năm kinh nghiệm tham gia hòa giải tranh chấp, tham gia hỗ trợ khách hàng trong thủ tục hòa giải có thể giúp khách hàng tháo gỡ những mâu thuẫn, bất đồng, đạt được lợi ích của mình một cách tối đa mà không làm ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa hai bên.

Các dịch vụ hòa giải tranh chấp mà An Hoà cung cấp cho quý khách hàng như sau:
  • Thu thập thông tin, tài liệu từ khách hàng về vụ việc tranh chấp.
  • Phân tích, đánh giá thông tin, tài liệu thu thập được để xác định loại tranh chấp phải qua hòa giải.
  • Tư vấn cho khách hàng các quy định pháp luật liên quan về quyền và nghĩa vụ của họ trong vụ việc;
  • Tư vấn về thủ tục, quy trình hòa giải cơ sở.
  • Chuẩn bị xây dựng và đưa ra phương án hòa giải để khách hàng lựa chọn.
  • Tư vấn và hỗ trợ khách hàng thực hiện ủy quyền hợp pháp cho người đại diện.
  • Trực tiếp tham gia phiên họp hòa giải để bảo vệ quyền lợi của khách hàng.
  • Hỗ trợ khách hàng thực hiện thủ tục khởi kiện nếu hòa giải không thành hoặc một trong các bên không thực hiện thỏa thuận hòa giải.