Hợp đồng; Hợp tác đầu tư

Với sự am hiểu sâu sắc về kiến thức kinh doanh cũng như hệ thống pháp lý trong lĩnh thương mại, chúng tôi hướng tới mục tiêu cung cấp tới khách hàng những sản phẩm tư vấn ưu việt nhất. Cùng với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế và hệ thống pháp luật thương mại, chúng tôi đã không ngừng điều chỉnh và nâng cấp dịch vụ tư vấn của mình để đảm bảo chất lượng tư vấn, đồng thời duy trì uy tín vững chắc trong lòng khách hàng. Hiện nay, chúng tôi không chỉ cung cấp dịch vụ pháp lý trong các hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, các hoạt động đầu tư cho sản xuất dưới hình thức đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp mà còn hỗ trợ quá trình kinh doanh của khách hàng thông qua hình thức xúc tiến thương mại. Bên cạnh đó, chúng tôi cung cấp dịch vụ xử lý các tranh chấp phát sinh của khách hàng trong quá trình kinh doanh để đảm bảo tối đa cho các quyền và lợi ích của khách hàng.