Hướng dẫn sử dụng

  1. Để truy cập và sử dụng các dịch vụ, Khách hàng phải tuân theo các điều khoản được quy định tại Thỏa thuận này và các quy định, quy chế mà Luật An Hòa liên kết, tích hợp.
  2. Một số dịch vụ của Luật An Hòa yêu cầu Khách hàng phải đăng ký, đăng nhập để sử dụng. Nếu Khách hàng không đăng nhập thì chỉ có thể sử dụng dịch vụ với tính năng thông thường và một số giới hạn các nội dung. Luật An hòa khuyến khích Khách hàng đăng nhập tài khoản để sử dụng dịch vụ được tốt nhất với đầy đủ các tính năng và giá trị dịch vụ.
  3. Khi đăng ký tài khoản tại Website của Luật An Hòa, Khách hàng có thể sử dụng được các dịch vụ Luật An Hòa cung cấp. Khi đăng ký tài khoản giúp Khách hàng dễ dàng xem được mức phí đối với từng dịch vụ; quản lý được số tiền của mình qua các giao dịch khi sử dụng. Bên cạnh đó, khi đăng ký tài khoản, Luật An Hòa sẽ nắm bắt được thông tin khách hàng và sẽ chăm sóc khách hàng tốt hơn.
  4. Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép cũng như gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ của Luật An Hòa và các dịch vụ trong hệ thống. Mọi hành vi này đều bị xem là những hành vi phá hoại tài sản của người khác và sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi đối với tài khoàn cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.
  5. Sau khi đăng ký tài khoản Khách hàng được sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý online tại Luật An Hòa, thông qua hình thức trả lời qua thư điện tử.
  6. Sau khi Đăng ký tài khoản hoặc sử dụng các gói dịch vụ của Luật An Hòa, Khách hàng có quyền truy cập và kiểm soát tài khoản của mình. Việc kiểm soát tài khoản của Khách hàng được thực hiện thông qua việc sử dụng các mật khẩu; để duy trì quyền kiểm soát, Khách hàng không được tiết lộ mật khẩu hoặc việc sử dụng, các thông tin liên quan tới tài khoản của mình cho bất cứ ai. Khách hàng có trách nhiệm cập nhập thông tin liên quan đến tài khoản của mình.