Luật sư Đặng Trường Sơn

Thạc sỹ Đại Học Luật Hà Nội, Luật sư đoàn luật sư thành phố Hà Nội

- Thạc sỹ Đại Học Luật Hà Nội, Luật sư đoàn luật sư thành phố Hà Nội
- Lĩnh vực chuyên môn: Tư vấn dự án, đầu tư, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, Quản lý quỹ, hợp đồng, Bất động sản, mua bán nợ của các tổ chức tín dụng.
- Kinh nghiệm: trước khi hành nghề luật sư đã có kinh nghiệm hơn 12 năm làm việc tại Bộ tư pháp với các chức vụ như Giám đốc trung tâm đăng ký giao dịch bảo đảm; Trưởng phòng nghiệp vụ quản lý giao dịch, tài sản; từng tham gia nhiều dự án pháp lý quan trọng; làm việc với các cơ quan Chính phủ; trực tiếp soạn thảo, góp ý nhiều văn bản luật và nghị định trong lĩnh vực Dân sự, Đất đai, Doanh nghiệp và Thương mại.
- Trong khoảng thời gian hơn 10 năm hoạt động tư vấn, đã nắm giữ được các vị trí như Giám đốc chi nhánh Công ty TNHH quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Á Châu tai Hà Nội, phó ban Pháp chế Ngân hàng TMCP Á Châu, thực hiện tư vấn nội bộ cho Công ty tài chính Điện lực, Tổng công ty Lương thực Miền Bắc......