Mua bán và Sáp nhập doanh nghiệp

Với bề dày kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực pháp luật về doanh nghiệp, Luật An Hòa đã và đang phát triển rất mạnh trong các dịch vụ tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp. Luật An Hòa cung cấp cho khách hàng các dịch vụ toàn diện nhằm giúp khách hàng thực hiện đánh giá và hoàn tất giao dịch một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất.

Các dịch vụ của Luật An Hòa bao gồm:
  • Tư vấn trình tự, thủ tục để tiến hành giao dịch mua bán, sáp nhập;
  • Tiến hành thẩm định pháp lý đối với hoạt động, tài sản của doanh nghiệp là đối tượng mua bán, sáp nhập;
  • Tư vấn thẩm định giá trị doanh nghiệp;
  • Soạn thảo, rà soát và/hoặc tham gia đàm phán các thỏa thuận, hợp đồng liên quan đến giao dịch mua bán, sáp nhập;
  • Tư vấn sắp xếp, tổ chức lại hoạt động của doanh nghiệp liên quan trong và sau khi mua bán, sáp nhập…