Nóng: Chính thức tăng lương cơ sở từ 1/7/2019

Ngày 09/5/2019, Chính phủ chính thức ban hành Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo đó, từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng, cao hơn so với thời điểm hiện tại 100.000 đồng.

Mức lương này được dùng để:
- Tính lương trong bảng lương, mức phụ cấp và các chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang;
- Tính mức phí sinh hoạt, phí hoạt động;
- Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở như trợ cấp, phụ cấp,…
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

Nguồn: luatvietnam.vn