Sở hữu trí tuệ

Quyền sở hữu trí tuệ mang lại những giá trị kinh tế rất lớn cho chủ thể sở hữu tuy nhiên vì đối tượng của quyền sở hữu này là vô hình, khó kiểm soát nên trên thực tế việc vi phạm về quyền sở hữu là rất phổ biến. Các doanh nghiệp dường như còn thờ ơ, chưa quan tâm hoặc chưa phương án tối ưu để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình. Với những chuyên gia trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, Luật An Hòa sẽ đưa đến những tư vấn pháp lý và các giải pháp hữu ích đối với vấn đề về sở hữu trí tuệ.

Các dịch vụ tại Luật An Hòa gồm:
  • Tư vấn pháp luật liên quan đến quyền tác giả và quyền liên quan
  • Tư vấn điều kiện bảo hộ quyền tác giả đối với các tác phẩm: văn học, nghệ thuật, kiến trúc..
  • Tư vấn thủ tục đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả
  • Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ
  • Tư vấn điều kiện bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa dịch vụ
  • Tư vấn thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu
  • Tư vấn điều kiện bảo hộ đối với kiểu dáng công nghiệp, sáng chế
  • Tư vấn thủ tục tiến hành chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp
  • Tư vấn hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ