Tài chính ngân hàng

Với đội ngũ Luật sư, chuyên gia đã và đang đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong hệ thống pháp chế Ngân hàng, Tài chính - Ngân hàng được coi là mảng tư vấn thế mạnh của Luật An Hòa.

Các dịch vụ Luật An Hòa cung cấp về Tài chính - Ngân hàng bao gồm:
  • Tư vấn tài trợ vốn dự án;
  • Tư vấn, hỗ trợ soạn thảo, rà soát và đại diện đàm phán các hợp đồng tín dụng, cầm cố, thế chấp, cho thuê tài chính, thuê mua tài chính...
  • Tư vấn và đại diện đăng ký giao dịch bảo đảm và xử lý tài sản bảo đảm;
  • Tư vấn xây dựng các quy trình quản trị nội bộ, nghiệp vụ cho các ngân hàng, công ty tài chính;
  • Tư vấn về bảo hiểm vốn vay, phòng ngừa rủi ro trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng;
  • Tư vấn và đại diện giải quyết các tranh chấp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.