Tài chính ngân hàng

Tài chính và Ngân hàng được coi là mảng tư vấn thế mạnh của Luật An Hòa với đội ngũ Luật sư, chuyên gia đã và đang đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong hệ thống pháp chế Ngân hàng. Những nội dung tư vấn của Luật An Hòa dưa trên cơ sở quy định của pháp luật và thực tế giải quyết tại các Ngân hàng. Mạng lưới khách hàng của Luật An Hòa bao gồm các Ngân hàng lớn như: BIDV, ACB, Techcombank, Vietbank, SeaBank, Agribank….

Các dịch vụ Luật An Hòa cung cấp bao gồm:
  • Tư vấn tài trợ vốn dự án;
  • Tư vấn, hỗ trợ soạn thỏa, rà soát và đại diện đàm phán các hợp đồng tín dung, cấm cố, thế chấp, cho thuê tài chính, thuê mua tài chính...
  • Tư vấn và đại diện đăng ký giao dịch bảo đảm và xử lý tài sản bảo đảm;
  • Tư vấn xây dựng các quy trình quản trị nội bộ, nghiệp vụ cho các ngân hàng, công ty tài chính;
  • Tư vấn về bảo hiểm vốn vay, phòng ngừa rủi ro trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng;
  • Tư vấn và đại diện giải quyết các tranh chấp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.