Thuế; Tài chính; Ngân hàng

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ
Hiện nay, hệ thống pháp luật về thuế cho đối tượng là các doanh nghiệp khá phức tạp, nếu các doanh nghiệp không nắm vững pháp luật thuế thì sẽ khó tránh được rủi ro, ảnh hưởng xấu đến việc kinh doanh, vi phạm nghĩa vụ về đối với Nhà nước. Vì vậy, dịch vụ tư vấn thuế của Luật sư đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp.
Với đội ngũ Luật sư am hiểu về chính sách thuế, đặc biệt các chính sách thuế liên quan đến các doanh nghiệp, An Hòa đã xây dựng và phát triển dịch vụ tư vấn thuế cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước với các nội dung sau:
Ở giai đoạn Doanh nghiệp mới thành lập, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn về thuế với các công việc chủ yếu như:
 • Tư vấn về việc đăng ký mã số thuế.
 • Tư vấn việc kê khai tài khoản, kê khai thuế và nộp thuế;
 • Tư vấn thủ tục hoàn các loại thuế liên quan.
 • Tư vấn quyết toán thuế, tư vấn lập báo cáo tài chính;
 • Tư vấn thủ tục miễn, giảm thuế, các ưu đãi về thuế
 • Tư vấn các quy định về sử dụng hóa đơn, chứng từ;
 • Tư vấn khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thuế cũng như xử lý vi phạm trong lĩnh vực thuế.
 • Cung cấp các Biểu mẫu cần thiết liên quan về thuế.
 • Tư vấn pháp luật thuế cho Doanh nghiệp trong quá trình hoạt động

Cùng với nhiều khó khăn trong quá trình kinh doanh, Doanh nghiệp không thể tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thuế, nhất là trong việc thực hiện các nghĩa vụ về thuế. Việc này sẽ là nguyên nhân dẫn tời các vi phạm về thuế, gây ảnh hưởng không tốt đối với các cơ quan quản lý nhà nước về thuế, với đối tác….
Trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, An Hòa sẽ cung cấp các dịch vụ về thuế với các nội dung như:
 • Tư vấn việc lập và hoàn thiện hệ thống sổ sách liên quan đến thuế cho doanh nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành;
 • Cập nhật cho doanh nghiệp các văn bản pháp luật về thuế, nhất pháp luật về thuế liên quan đến ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Đại diện cho doanh nghiệp về để làm việc với cơ quan thuế cũng như các cá nhân, tổ chức, cơ quan khác có liên quan trong khi doanh nghiệp có những sai phạm về thuế.
 • Lập hồ sơ miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác;
 • Tư vấn thực hiện báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo thuế hàng tháng;
 • Lập báo cáo tài chính cuối năm – Quyết toán các loại thuế;
 • Tư vấn các thủ tục về thuế trong việc tổ chức, sắp xếp lại Doanh nghiệp.
 • Tư vấn các thủ tục về thuế (đóng mã số thuế) trong việc tổ chức, sắp xếp lại Doanh nghiệp;
 • Tư vấn các vấn đề khác trong phạm vi yêu cầu của doanh nghiệp và được pháp luật cho phép.

DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
Tài chính ngân hàng là một lĩnh vực dành được nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư nói chung cũng như các doanh nghiệp nói riêng nên ngày càng có vai trò quan trọng và được đề cao. Dịch vụ tư vấn tài chính ngân hàng được thực hiện bởi các chuyên gia khác nhau am hiểu về lĩnh vực này, trong đó có Luật sư. Để trở thành đơn vị tư vấn chuyên sâu về tài chính ngân hàng, An Hòa đã xây dựng được một đội ngũ Luật sư có kiến thức pháp lý chuyên sâu và những kỹ năng xuất sắc, sự nhạy bén để có thể cung cấp tới Quý khách hàng dịch vụ tư vấn tài chính ngân hàng với các nội dung như:
 • Nghiên cứu và đưa ra giải pháp để các ngân hàng thương mại thực hiện tài trợ vốn cho các dự án như hạ tầng, xây dựng, bất động sản;
 • Tư vấn, soạn thảo, rà soát và cử luật sư tham gia đàm phán các hợp đồng tín dụng, hợp đồng cầm cố, thế chấp, cho thuê tài chính, hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng vay, tài trợ dự án;
 • Thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm và xử lý tài sản bảo đảm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Tư vấn xây dựng các quy trình quản trị nội bộ, quy trình nghiệp vụ cho các ngân hàng, công ty tài chính;
 • Tư vấn và tham gia giải quyết các tranh chấp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng tại các cơ quan tài phán như trọng tài và tòa án;
 • Tư vấn việc đầu tư vào các quỹ tài chính;
 • Tư vấn giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng và văn phòng đại diện của Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;
 • Tư vấn pháp luật thường xuyên cho Ngân hàng, các Tổ chức tín dụng;
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến việc xử lý tài sản bảo đảm của Ngân hàng, tổ chức tín dụng;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến việc cho thuê tài chính (soạn thảo hợp đồng, đại diện giải quyết tranh chấp);
 • Các dịch vụ pháp lý liên quan đến tài chính khác được pháp luật cho phép.