Thuế

Tư vấn thuế là lĩnh vực được Luật An Hòa xây dựng và phát triển từ giai đoạn mới thành lập. Đội ngũ luật sư và chuyên gia tư vấn thuế của Luật An Hòa có kinh nghiệm nổi bật trong việc hỗ trợ khách hàng thiết kế các giải pháp hiệu quả về thuế cho các giao dịch phức tạp, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Các dịch vụ tư vấn thuế của Luật An Hòa bao gồm:
  • Tư vấn chung về pháp luật thuế, chính sách ưu đãi thuế;
  • Đề xuất các giải pháp tối ưu về thuế cho các giao dịch dự kiến của khách hàng;
  • Tư vấn tuân thủ các nghĩa vụ thuế;
  • Tư vấn và đại diện khách hàng xin hưởng mức thuế ưu đãi thuế: miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế;
  • Tư vấn và đại diện cho khách hàng làm việc với các cơ quan xây dựng chính sách thuế của Việt Nam nhằm đạt được những chính sách thuế hợp lý;
  • Đại diện tham gia giải quyết tranh chấp về thuế của khách hàng với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan và các cơ quan thuế địa phương.