Tố tụng dân sự

An Hoà có đội ngũ luật sư có nhiều kinh nghiệm, vận dụng linh hoạt các quy định của pháp luật cùng sự nỗ lực không ngừng đã tham gia nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh tế, lao động, hành chính, hôn nhân và gia đình…ở Toà án các cấp quận huyện, tỉnh thành phố trong cả nước và các Toà Phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao được Toà án các cấp cũng như khách hàng ghi nhận và đánh giá cao. Liên quan đến lĩnh vực tố tụng dân sự An Hoà đại diện tham gia tranh tụng với tư cách luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của các doanh nghiệp, nội bộ doanh nghiệp, các cá nhân trong các quan hệ pháp luật dân sự, tiêu biểu cung cấp các dịch vụ pháp lý như sau:

Luật An Hoà đại diện tham gia tranh tụng với tư cách luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của các doanh nghiệp, nội bộ doanh nghiệp, các cá nhân trong các vụ việc:
  • Tranh chấp về quốc tịch.
  • Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản.
  • Tranh chấp trong nội bộ doanh nghiệp.
  • Tranh chấp về hợp đồng dân sự.
  • Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ.
  • Tranh chấp về thừa kế tài sản.
  • Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
  • Tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí.
  • Các tranh chấp khác về dân sự mà pháp luật có quy định.