Tố tụng hành chính

An Hoà có đội ngũ luật sư có nhiều kinh nghiệm, vận dụng linh hoạt các quy định của pháp luật cùng sự nỗ lực không ngừng đã tham gia nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh tế, lao động, hành chính, hôn nhân và gia đình…ở Toà án các cấp quận huyện, tỉnh thành phố trong cả nước và các Toà Phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao được Toà án các cấp cũng như khách hàng ghi nhận và đánh giá cao.

Liên quan đến lĩnh vực tố tụng hành chính An Hoà đại diện tham gia hỗ trợ, đảm bảo quyền lợi cho các khách hàng trong các quyết định hành chính có ảnh hưởng đến quyền lợi khách hàng, tiêu biểu cung cấp các dịch vụ pháp lý như sau:
 • Tham gia tố tụng từ khi khởi kiện hoặc bất cứ giai đoạn nào trong quá trình tố tụng.
 • Xác minh, thu thập chứng cứ và cung cấp chứng cứ cho Tòa án, nghiên cứu hồ sơ vụ án và được ghi chép, sao chụp các tài liệu có trong hồ sơ vụ án để thực hiện việc bảo vệ quyền và lợi ích của đương sự.
 • Thay mặt đương sự yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng theo quy định của Luật hành chính.
 • Tranh luận tại phiên tòa.
 • Luật sư tham gia khiếu kiện quyết định áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính.
 • Luật sư tham gia khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;
 • Luật sư tham gia khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng hoặc thi hành biện pháp xử lý hành chính bằng một trong các hình thức giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục; đưa vào cơ sở chữa bệnh; quản chế hành chính.
 • Luật sư tham gia khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ nhà ở, công trình, vật kiến trúc kiên cố khác.
 • Luật sư tham gia khiếu kiện, quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc cấp, thu hồi giấy phép về xây dựng cơ bản, sản xuất, kinh doanh; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chứng chỉ hành nghề hoặc khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính khác liên quan đến hoạt động kinh doanh, tài chính của thương nhân.
 • Luật sư tham gia khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến thương mại hàng hóa quốc tế hoặc trong nước.
 • Luật sư tham gia khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến chuyển giao tài chính trong nước và quốc tế, dịch vụ và cung ứng dịch vụ.
 • Luật sư tham gia khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc trưng dụng, trưng mua, tịch thu tài sản.
 • Luật sư tham gia khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng thuế, thu thuế, truy thu thuế.
 • Luật sư tham gia khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng phí, thu phí, lệ phí; thu tiền sử dụng đất.
 • Luật sư tham gia khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ.
 • Luật sư tham gia khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong quản lý nhà nước về đầu tư.
 • Luật sư tham gia khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hải quan, công chức hải quan.
 • Luật sư tham gia khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý hộ tịch.
 • Luật sư tham gia khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính đối với việc từ chối công chứng, chứng thực.
 • Luật sư tham gia khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư; cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; gia hạn thời hạn sử dụng đất.
 • Luật sư tham gia các khiếu kiện khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.