Tranh tụng

Với kinh nghiệm nhiều năm trong hoạt động giải quyết tranh chấp, Luật An Hòa sẽ cung cấp cho khách hàng các giải pháp nhằm giải quyết tranh chấp một cách linh hoạt, nhanh chóng, tiết kiệm và hiệu quả nhất.

Luật An Hòa cung cấp dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp tiền tố tụng, bao gồm:
  • Đánh giá toàn diện tranh chấp và tư vấn các giải pháp giúp giải quyết tranh chấp một cách hiệu quả, nhanh chóng; đề xuất các phương án đàm phán cho khách hàng;
  • Thay mặt khách hàng làm việc, đàm phán với bên thứ ba;
  • Soạn thảo giấy tờ, tài liệu cần thiết phục vụ cho việc giải quyết tranh chấp.
Trường hợp giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài, chúng tôi tư vấn và đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục tố tụng tại đó, bao gồm:
  • Soạn thảo hồ sơ khởi kiện;
  • Cử luật sư tham gia tố tụng tại Tòa án hoặc Trọng tài;
  • Đại diện khách hàng liên hệ, làm việc với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong quá trình giải quyết tranh chấp nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho khách hàng.