Tư vấn hợp đồng

Với đội ngũ luật sư, chuyên gia tư vấn am hiểu pháp luật, thành thạo kỹ năng và giàu kinh nghiệm đàm phán, Luật An Hòa đã tư vấn và hỗ trợ thành công cho nhiều khách hàng trong quá trình soạn thảo, rà soát, đàm phán, ký kết các hợp đồng cho giá trị cao và phức tạp. Không chỉ dừng lại ở tư vấn các vấn đề pháp lý, Luật An Hòa còn phân tích sâu, gợi mở xem xét giao dịch một cách toàn diện trên các khía cạnh thương mại, tài chính và thuế, mang lại những lợi ích cao nhất cho khách hàng.

Các dịch vụ của Luật An Hòa cung cấp bao gồm:
  • Tư vấn lựa chọn hình thức hợp đồng phù hợp với từng loại giao dịch.
  • Soạn thảo, rà soát và hiệu chỉnh các loại hợp đồng.
  • Tư vấn, soạn thảo các hợp đồng mẫu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của khách hàng.
  • Cử Luật sư đại diện khách hàng tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng.