Tư vấn pháp luật thường xuyên

Luật An Hòa cung cấp các gói dịch vụ tư vấn đa dạng và linh hoạt cho hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp. Sử dụng dịch vụ tư vấn thường xuyên của chúng tôi, khách hàng sẽ thực sự an tâm về sự tuân thủ pháp luật và giảm thiểu đáng kể các rủi ro pháp lý trong hoạt động của mình. Khách hàng có thể yêu cầu Luật An Hòa xây dựng nội dung gói dịch vụ tư vấn thường xuyên cho riêng mình hoặc sử dụng các gói dịch vụ được xây dựng sẵn.

Luật An Hòa cung cấp cho khách hàng các dịch vụ pháp lý cơ bản sau:
  • Rà soát, đánh giá tính pháp lý và đề xuất hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu nội bộ của doanh nghiệp.
  • Tư vấn xây dựng hệ thống quản trị nội bộ của doanh nghiệp.
  • Cung cấp đánh giá pháp lý và các giải pháp đối với các giao dịch và các công việc phát sinh hàng ngày của doanh nghiệp.
  • Tư vấn, soạn thảo, rà soát và đại diện đàm phán các hợp đồng/ giấy tờ giao dịch.
  • Cập nhật, phân tích pháp luật và chính sách mới liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.